Compliance

Vertrouwen en transparantie

De ANWR GROUP is al meer dan 100 jaar succesvol actief in de handel en samenwerking. Dit succes is gebaseerd op de prestaties van onze medewerkers, de kwaliteit van onze processen, vertrouwen en naleving van interne en externe vereisten.

Naleving omvat niet alleen het naleven van de wettelijke normen die door de wetgever zijn voorgeschreven, zoals naleving van gegevensbescherming of antitrustwetgeving, maar vooral het naleven van "interne waarden", d.w.z. zelf opgelegde normen. Dit houdt bijvoorbeeld in dat we belangenconflicten vermijden of op een ethisch correcte manier samenwerken met onze zakelijke partners.

Naast het transparantie- en vertrouwensaspect is compliance ook bedoeld om meetbare schade aan het bedrijf als gevolg van het niet naleven van wettelijke normen (zoals boetes of verkoopheffingen) en immateriële schade (zoals schade aan imago of reputatie) te voorkomen.

In Duitsland bestaan verschillende wettelijke normen voor de algemene noodzaak van naleving, waaronder §§ 91.2 en 93 AktG, § 34.1 GenG, § 43 HGB en § 130 OWiG. Daarnaast zijn er talloze speciale wetten (bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsrecht of antitrustwetgeving) en vrijwillige richtlijnen zoals de "Corporate Governance Code voor coöperaties". Uiteindelijk leidt dit alles tot de algemene zorgplicht en legaliteit van het management.

De Compliance Officer van de ANWR GROUP kan gecontacteerd worden via het e-mailadres: complience@anwr-group.com

De belangrijkste onderdelen van het nalevingsbeheersysteem van de ANWR GROUP, dat regelmatig wordt onderworpen aan interne en externe audits (meest recentelijk een externe effectiviteitsaudit in overeenstemming met IDW PS 980 n.F. in 2023), zijn:

  • Gedragscode
  • Compliance richtlijn
  • Antitrust- en mededingingsrichtlijnen
  • "Werkinstructie "Voordelen
  • Klokkenluidersregeling Integriteitslijn
  • Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling

Het wettelijk verplichte compliance managementsysteem van de ANWR GROUP, waartoe wij als dochteronderneming behoren, omvat ook het digitale klokkenluidersysteem "Integriteitslijn". Klokkenluiders kunnen relevante informatie anoniem, in meerdere talen en zonder barrières indienen.

De melding wordt centraal binnen de ANWR GROUP verwerkt binnen de wettelijke vereisten en deadlines en in overeenstemming met de bestaande "ANWR GROUP Klokkenluidersysteem Richtlijnen".

Naar het klokkenluidersysteem Integrityline