Privacyverklaring

§ 1 Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

1) Hierna geven wij informatie over het verzamelen van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens, die tot u persoonlijk te herleiden zijn, bijv. naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

(2) Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van art. 4 lid 7 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is [naam, vestigingsadres, e-mailadres] (zie ons impressum).

(3) Als u contact met ons opneemt per e-mail of via een contactformulier worden de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, evt. uw naam en uw telefoonnummer etc.) door ons opgeslagen om uw vragen te beantwoorden. De in deze samenhang ontstane gegevens verwijderen wij, nadat bewaren niet meer nodig is, of we beperken de verwerking als wettelijke bewaartermijnen bestaan.

(4) Als wij voor bepaalde functies van ons aanbod gebruik maken van dienstverleners of uw gegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, wordt u hierna in detail over de betreffende procedures geïnformeerd. Daarbij noemen wij ook de vastgelegde criteria van de bewaartermijn.

§ 2 Uw rechten

(1) U heeft de volgende rechten wat betreft uw persoonsgegevens:

recht op informatie,

recht op rectificatie of verwijderen,

recht op beperking van de verwerking,

Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking,

Recht op overdraagbaarheid van gegevens.

(2) U heeft bovendien het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bij een toezichthoudende autoriteit.

§ 3 Verzamelen van persoonsgegevens bij bezoek van onze website

(1) Als u onze website puur informatief gebruikt, dus als u zich niet registreert of ons op andere wijze informatie verstrekt, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser aan onze server doorgeeft. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens, die voor ons technisch zijn vereist, om u onze website te laten zien en de stabiliteit en veiligheid te waarborgen (grondslag is art. 6 lid 1 onder f AVG):

 • IP-Adresse
 • IP-adres
 • datum en tijdstip van de aanvraag
 • tijdsverschil ten opzichte van de Greenwich Mean Time (GMT)
 • inhoud van de aanvraag (concrete site)
 • toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • doorgegeven hoeveelheid gegevens
 • website, waar de aanvraag vandaan komt
 • browser
 • besturingssysteem en de interface daarvan
 • taal en versie van de browsersoftware.

(2) Naast de bovengenoemde gegevens worden bij uw gebruik van onze website cookies opgeslagen op uw computer. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw vaste schijf worden opgeslagen, ingedeeld bij de door u gebruikte browser, en die bepaalde informatie doorgeeft aan de instantie die de cookie plaatst (hier door ons). Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen op uw computer overbrengen. Ze zijn ervoor bestemd om het internetaanbod gebruikersvriendelijker en effectiever te maken.

(3) Gebruik van cookies:

a) Deze website gebruikt de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en werking hierna wordt toegelicht:

 • tijdelijke cookies (zie b)
 • permanente cookies (zie c).

b) Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd als u de browser sluit. Daartoe behoren vooral de sessie-cookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende aanvragen van uw browser aan de gemeenschappelijke sessie kunnen worden toegewezen. Daardoor kan uw computer worden herkend als u onze website opnieuw bezoekt. De sessie-cookies worden verwijderd als u uitlogt of de browser sluit.

c) Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde tijdsduur, die per cookie kan verschillen. U kunt de cookies in de veiligheidsinstellingen van uw browser te allen tijde verwijderen.

d) U kunt uw browser-instelling naar wens configureren en bijv. het accepteren van third-party-cookies of alle cookies afwijzen. Wij wijzen u erop dat u mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruikten.

e) [Wij gebruiken cookies om u te kunnen identificeren voor volgende bezoeken, als u beschikt over een account bij ons. Anders moet u voor elk bezoek opnieuw inloggen.]

f) [De gebruikte Flash-cookies worden niet door uw browser geregistreerd, maar door uw Flash-plug-in. Verder gebruiken wij HTML5 storage objects, die op uw eindapparaat worden gezet. Deze objecten slaan de vereiste gegevens onafhankelijk van uw gebruikte browser op en hebben geen automatische einddatum. Als u geen verwerking van Flash-cookies wilt, moet u hiervoor een add-on installeren, bijv. „Better Privacy“ voor Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) of de Adobe-Flash-Killer-cookie voor Google Chrome. Het gebruik van HTML5 storage objects kunt u belemmeren door in uw browser de privé-modus te gebruiken. Bovendien adviseren wij om regelmatig uw cookies en de browsegeschiedenis handmatig te verwijderen.]


Social Media

Integratie van Google Maps

(1) Op deze website maken we gebruikt van Google Maps. Daardoor kunnen we u direct in de website interactieve kaarten tonen en bieden wij u het comfortabele gebruik van de kaartfunctie.

(2) Door het bezoek op de website krijgt Google de informatie, dat u de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen. Bovendien worden de onder § 3 van deze verklaring genoemde gegevens doorgegeven. Dit vindt onafhankelijk plaats van het feit of Google een gebruikersaccount beschikbaar stelt, waarmee u bent ingelogd, of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegevoegd. Als u de toevoeging met uw profiel bij Google niet wenst, moet u voor het activeren van de knop uitloggen. Google bewaart uw gegevens als gebruikersprofielen en gebruikt ze voor reclame, marktonderzoek en/of op de behoefte toegesneden vormgeving van zijn website. Een dergelijke analyse vindt vooral plaats (zelfs voor niet ingelogde gebruikers) voor het tonen van op de behoefte toegesneden reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het maken van deze gebruikersprofielen, waarbij u zich voor de uitoefening daarvan moet richten tot Google.

(3) Meer informatie over doel en omvang van de gegevensverzameling en hun verwerking door de plug-in-aanbieder krijgt u in de privacyverklaringen van de aanbieder. Daar krijgt u ook meer informatie over uw rechten op dit gebied en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en heeft zich onderworpen aan het EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.


Web Analytics

Gebruik van Matomo

(1) Deze website gebruikt de webanalysedienst Matomo, om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te kunnen verbeteren. Via de verkregen statistische informatie kunnen wij ons aanbod verbeteren en voor u als gebruiker interessanter vormgeven. Grondslag voor het gebruik van Matomo is art. 6 lid 1 onder f AVG.

(2) Voor deze analyse worden cookies (meer informatie hierover in § 3) op uw computer opgeslagen. De zo verzamelde informatie slaat de verwerkingsverantwoordelijke uitsluitend op zijn server in [Duitsland] op. De analyse kunt u beëindigen door het verwijderen van aanwezige cookies en het verhinderen van het opslaan van cookies. Als u het opslaan van cookies verhindert, wijzen wij u erop dat u mogelijk deze website niet in volle omvang kunt gebruiken. Het verhinderen van het opslaan van cookies is door de instelling in uw browser mogelijk. Het verhinderen van het gebruik van Matomo is mogelijk doordat u het volgende vinkje verwijdert en zo de opt-out-plug-in activeert:

Je kunt ervoor kiezen om geen uniek cookie identificatie nummer van je computer te hebben, zodat er op deze website van uw apparaat geen data verzameld of geanalyseerd kan worden.

Om hiervoor te kiezen kunt u hieronder klikken om een opt-out cookie te ontvangen.

U bent momenteel aangemeld. Klik hier om u af te melden.

(3) Deze website gebruikt Matomo met de extensie „AnonymizeIP“. Daardoor worden IP-adressen verkort verder verwerkt, directe herleidbaarheid tot personen wordt daarmee uitgesloten. Het door middel van Matomo door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet samengevoegd met andere door ons verzamelde gegevens.

(4) Het programma Matomo is een open-source-project. Informatie van de externe aanbieder over gegevensbescherming kunt u vinden op https://matomo.org/privacy-policy/.

Gebruik van Google Analytics

(1) Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt zgn. „cookies“, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. Bij het activeren van de IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres echter door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte eerst verkort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar verkort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere met het website-gebruik en het internetgebruik verbonden diensten te leveren aan de exploitant van de website.

(2) Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

(3) U kunt het opslaan van de cookies door een instelling van uw browser-software tegenhouden; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functionaliteit van deze website ten volle kunt gebruiken. U kunt bovendien het registreren van de gegevens die door het cookie zijn gegenereerd en op uw gebruik van de website betrekking hebben (incl. uw IP-adres) door Google evenals de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de onder de volgende link beschikbare browser plug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

U kunt ook op de volgende link drukken, waardoor een opt-out cookie wordt geplaatst. Hierdoor wordt registratie van uw gegevens in de toekomst door Google Analytics bij het bezoeken van onze website verhinderd:

Google Analytics Opt-out Cookie

(4) Deze website gebruikt Google Analytics met de extensie „_anonymizeIp()“. Daardoor worden IP-adressen verkort verder verwerkt, identificatie van personen wordt daarmee uitgesloten. Voor zover de over u verzamelde gegevens te herleiden zijn tot een persoon, wordt dit direct uitgesloten en de persoonsgegevens worden direct verwijderd.

(5) Wij gebruiken Google Analytics, om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te kunnen verbeteren. Via de verkregen statistische informatie kunnen wij ons aanbod verbeteren en voor u als gebruiker interessanter vormgeven. Voor de uitzonderingsgevallen waarin persoonsgegevens naar de VS worden doorgegeven, heeft Google zich onderworpen aan het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Grondslag voor het gebruik van Google Analytics is art. 6 lid 1 onder f AVG.

(6) Informatie van de externe aanbieder: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Gebruiksvoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, Overzicht over privacy: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, evenals de privacyverklaring: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.